آموزش

نوامبر 7, 2020

فوتبال دستی چیست ؟

فوتبال دستی یکی از ورزش‌ها و بازی‌های روی میز است. فوتبال دستی را ورزشی تعریف کرده‌اند که معمولاً بین ۲ یا ۴ نفر روی یک میز […]